Regulamin

Firma

WLOCAR Rafał Giedrys

NIP: 522 266 84 80

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą

Prezydent Miasta stołecznego Warszawy

Numer w rejestrze

443666

Adres przedsiębiorstwa

Ul. Bratnia 11A, 02-469 Warszawa

Adres do reklamacji

Ul. Bratnia 11A. 02-469 Warszawa

Opis procedury reklamacji

 

 

 

 

 

 

1.       Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@wlocar.com  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 

·         imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

·         datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

·         przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

·         wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

2.       Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.       Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.       Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy

 

 

 

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej przez kupującego, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@wlocar.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: WLOCAR, Ul. Bratnia 11A, 02-469 Warszawa

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login  w sklepie: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy

 

1.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

2.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości [kwota].

Brak możliwości odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poprzez zakup w sklepie nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 

·         o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

·         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·         w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

·         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·         zawartej w drodze aukcji publicznej;

·         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Zobowiązuję  się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Towar zamówiony do godziny 12-tej wysyłamy tego samego dnia (w niektórych przypadkach może wydłużyć się do kolejnego dnia).

Towar wysyłamy od poniedziałku do piątku.

 W przypadku zamówienia towaru na kwotę większą niż 300 zł (po uwzględnieniu rabatu) wysyłkę realizujemy na nasz koszt.

3. Zamówione w sklepie produkty będą wysyłane na adres podany w formularzu za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Istnieje możliwość dostarczenia przesyłki w wybranych przez klienta godzinach. W takim przypadku należy doliczyć opłatę za taką usługę wg cennika firmy kurierskiej.

- Klient ma prawo do zweryfikowania zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku braków lub uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny i dostarczyć go do firmy WLOCAR.

- W przypadku sporządzenia protokołu uszkodzeń towar pozostaje u odbiorcy. Prosimy w takiej sytuacji o jak najszybszy kontakt z naszą firmą w celu ustalenia dalszych kroków. Postaramy się jak najszybciej dostarczyć państwu towar pozbawiony wad lub zwrócić pieniądze.

Płatność:

1. Płatność gotówką podczas odbioru zamówionego towaru.

2. Płatność przelewem kwoty zamówienia przed wysłaniem zamówionego towaru. Po zamówieniu i po potwierdzeniu dostępności towaru, klient zobowiązany jest do wpłaty pieniędzy na konto. Wysyłka nastąpi po wpłynięciu pieniędzy na konto.

3. Płatność w siedzibie firmy przy odbiorze towaru.

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
 
 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.;
 
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.;
 
 Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

 

Warunki gwarancji:

Wszystkie oferowane przez nas produkty, są produktami nowymi i pełnowartościowymi, objętymi gwarancjami producentów.

Gwarancja obejmuje usuwanie lub wymianę takich towarów, których wady fizyczne powstały z przyczyn tkwiących w samym towarze, a stanowiące w szczególności wady produkcji, wady materiałowe lub konstrukcyjne.Warunkiem uznania reklamacji jest przedstawienie reklamowanego wyrobu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura itp.) w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady.

 

Gwarancje nie obejmuje wad spowodowanych:

- nieprawidłowym przechowywaniem,

- zastosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem,

- zużyciem wynikłym z użytkowania,

- samodzielną naprawą towaru,

- nieprawidłowym montażem lub demontażem,

- eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta,

- uszkodzeniem mechanicznym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl